Sveriges världsarv

De flesta är säkert bekant med organisationen Unesco i någon utsträckning. Denna organisation bildades 1945 för att skapa fred genom ökat samarbete mellan alla medlemsländerna inom områdena vetenskap, kultur, utbildning och kommunikation. Ett av de mer kända aspekterna av Unesco är de världsarv som organisationen utnämner för att skydda viktiga kulturella platser och natur som finns världen över. Och här tänkte vi ta en titt på Sveriges världsarv.

Sverige har för tillfället 15 världsarv på Unescos lista som alla utnämnts mellan åren 1991-2012. Att besöka och lära sig mer om alla dessa platser är att uppleva många delar av svensk kultur och historia, och är man bara rätt utrustad kan man även föreviga minnena av dem.

1. Drottningholms slott (1991)

Drottningholm var det allra första Svenska världsarvet och är Sveriges bäst bevarade kungliga slott. Sedan 1981 är det också kungafamiljens officiella bostad.

2. Birka och Hovgården (1993)

Brika och Hovgården sträcker sig tillbaka till vikingatiden och är ett av de bästa kvarlevande exemplaren vi har på vikingarnas handelsplatser. Under sin storhetstid var Birka Sveriges första riktiga stad med sina 700 innevånare men också en internationell handelsplats som såg besökare från många andra länder.

3. Engelsbergs bruk (1993)

Engelsbergs bruk är en gammalt järnbruk som bevarats från slutet av 1600-talet. Det räknas också som ett av världens främst bevarande industriminnen.

4. Hällristningsområdet i Tanum (1994)

Hällristningsområdet i Tanum härstammar ända tillbaka till bronsåldern och är en fantastisk inblick i livet under denna tid i Europa.

5. Skogskyrkogården (1994)

Skogskyrkogården invigdes 1920 och är den största begravningsplatsen i Sverige med sina 100 000 gravplatser.

6. Hansestaden Visby (1995)

Hansestaden Visby består av ringmuren i Visby och det område som inhägnas av den. Detta är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida stad och otroligt väl bevarad.

7. Laponia (1996)

Laponia ligger i Lappland och är det största nästan helt orörda naturlandskapet i hela Europa. Det finns dock spår av mänsklig verksamhet från flera tusen år tillbaka.

8. Gammelstads kyrkstad (1996)

Gammelstads kyrkstad är en samling kyrkostugor och stall utanför Luleå. Det är också den bäst bevarande kyrkstaden med hela 408 stugor.

9. Örlogsstaden Karlskrona (1998)

Örlogsstaden i Karlskrona byggdes i samband med stadens grundande mot slutet av 1600-talet. Detta är en mycket väl bevarad örlogsbas som har tydliga inspirationer från andra anläggningar.

10. Höga kusten (2000)

Höga kusten är ett kustområde i Ångermanland som tack vare landhöjningarna från senaste istiden fått ett väldigt speciellt landskap. Som namnet antyder är de höga klipporna en stor del av detta landskap.

11. Södra Ölands odlingslandskap (2001)

Södra Ölands odlingslandskap är ett område på 56 000 hektar som brukats sedan stenåldern och därmed varit av stor betydelse under en väldigt lång tid i människors historia.

12. Falun och Kopparbergslagen (2001)

Falun och Kopparbergslagen omfattar det historiska industrilandskapet kring Falun och Stora Kopparberget som under väldigt lång tid i svensk historia haft ett stort inflytande på många aspekter av utveckling i både Sverige och Europa.

13. Radiostationen i Grimeton (2004)

Radiostationen i Grimeton ligger omkring 15 km öster och Varberg och har lyfts fram som en representant i utvecklingen av den trådlösa telekommunikationen.

14. Struves meridianbåge (2005)

Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter med 30 km från varje och var en del av ett projekt från 1800-talet att bestämma den exakta storleken och formen på vår planet. Sju av dessa punkter ligger i Sverige och fyra av dem ingår i detta världsarv.

15. Hälsingegårdarna (2012)

Hälsingegårdarna är sju gårdar som byggdes på 1800-talet och representerar byggnadstraditioner som växte fram på landsbygden under århundradet.

Arkiv